top of page

המשק שלנו בחצבה

החממה במושב חצבה – מנסים להמחיש לכם בתמונות, אבל דמיינו לעצמכם חממה ענקית בלב המדבר בה גדלים עלעלים ירוקים ורעננים. קשה לדמיין ועוד יותר מורכב להבין איך גידול עלעלי מיקרו בערבה יוצר עלים איכותיים, מרוכזים בטעמם וייחודיים בנוף. להצלחה הזו שותפה משפחת מנור, ובפרט הבן הממשיך אביתר, שהסבה את חממת גידול הוורדים שלה לחממה לגידול הידרופוני בהדרכה ובליווי של עלעלים. המקצועיות, היושרה, יכולת הדיוק והשאיפה לשלמות של משפחת מגדלי הוורדים התאימה כמו כפפה ליד (או כמו עלה לסלט) ונשאה במהרה פירות רבים – עכשיו הם גם אורגנים.

bottom of page