top of page
IMG_3840.jpg

אורגני אורגני אורגני

IMG_3840.jpg

את עלעלינו אנו מגדלים בתנאים הכי מתקדמים הקיימים בעולם ובסטנדרטים בינלאומיים של איכות ובטיחות ובזכות זה אנחנו מייצאים את עלי המיקרו שלנו לכל פינה בעולם (אנו יצואן עלי המיקרו היחיד בארץ). 

כמי שחרטו על דיגלם להוביל את תחום העלים בישראל, לקדם ולהנגיש את צריכת עלי המיקרו, על ערכם הבריאותי והקולינרי, בכל בית, נתקלנו לא אחת בשאלה "זה אורגני?" 

על אף שמאז ומתמיד אימצנו בחממות שלנו את עקרונות הגידול האורגני, מעולם לא טרחנו לפנות ולבקש את החותמת.

לאחרונה, ניגשנו באופן מסודר לתהליך הרישוי והיום אנחנו אנשי בשורה – לאחר בדיקות מקיפות עמדנו בכל תנאי הגידול האורגני ואף מעבר לכך. בימים אלו ממש השלמנו את כל התהליך וקיבלנו היתר אורגני לעלי המיקרו והנבטים שלנו הגדלים בחצבה. 

מעתה בנוסף לתקנים הבינ"ל ועמידה בדרישות כשרויות מחמירות יש גם אישור אורגני - כדת וכדין!

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה וכולנו תקווה שביחד נאכל נבון יותר.​

הבטחנו הנגשה ולכן לא יחולו שינויים במחיר.

בברכה,

צוות עלעלים רעננים

bottom of page